Iedereen archeoloog?!

Archeologische testputjes als bindmiddel voor een dorpsgemeenschap.

infographic archeologie

Op donderdag 15 juni lanceert SOLVA met steun van Leader Oost-Vlaanderen een nieuw onderzoeksproject in Ruien. De bibliotheek en Erfdeel Kluisbergen werken samen met SOLVA om dit bijzondere initiatief in de kijker te plaatsen.

Aan de hand van mini-opgravingen in de eigen tuin, op school of op het openbaar domein zullen inwoners van het dorp trachten de lokale geschiedenis te doorgronden. “We hopen bovendien dat door samen te werken aan het ontdekken van de gemeenschappelijke geschiedenis er ook een band tussen de mensen kan gecreëerd worden die het sociaal weefsel versterkt” aldus Arne De Graeve, bezieler van het project. We zaten met Arne aan tafel en legden hem enkele vragen voor.

Wat is de bedoeling van dit project?

Arne: “Erfgoed speelt een belangrijke rol in de vorming van de streekidentiteit, en kan ook gebruikt worden om mensen bij elkaar te brengen. Bij het huidige archeologische onderzoek is doorgaans weinig plaats weggelegd voor een actieve rol van de lokale inwoner of vrijwilliger, ondanks het feit dat die vaak heel geïnteresseerd is. We merken dat lokale geschiedenis de mensen bijzonder sterk kan boeien. Het tv-programma ‘Het verhaal van Vlaanderen’ is hier een mooi voorbeeld van. Tegelijkertijd merken we dat in dorpen in de Vlaamse Ardennen de onderlinge banden van mensen minder sterk worden: een sterke vergrijzing, achteruitgaand verenigingsleven en veel nieuwkomers met weinig hechting met de streek. Met ons project willen we eigenlijk twee vliegen in één klap slaan: mensen terug in contact brengen met hun eigen geschiedenis, én nog belangrijker, met elkaar. We willen bruggen slaan tussen generaties, tussen buren,… en hen tegelijk deel laten zijn van een groter verhaal.“

Hoe gaan jullie dit doen?

Arne: “Centraal in het project staat een actieve deelname van de inwoners van Ruien aan kleinschalig archeologisch onderzoek waarbij in het dorp zowel op publieke als op private plaatsen kleine proefputjes van 1m² aangelegd worden. Onder begeleiding van professionele archeologen gaan de inwoners tijdens een weekend in september de ondergrond onderzoeken. Bij dit onderzoek komen naast het fysieke terreinwerk ook andere aspecten kijken, zoals het reinigen en fotograferen van vondsten, labelen, determineren, … Door deze brede scope van het onderzoek wordt de toegankelijkheid tot deelname vergroot en kunnen zowel jong als oud participeren.”   

Boeiend, begrijp ik goed dat we ook iets gaan bijleren over de geschiedenis van Ruien?

Arne: “Dat hopen we! We willen graag de veranderingen van de dorpsgemeenschap doorheen de tijd beter begrijpen. Alle bekomen resultaten zijn noodzakelijk om te bouwen aan dit dieper inzicht in de dorpsgeschiedenis, daarom moeten deze met elkaar geconfronteerd worden en moeten de deelnemers met elkaar in dialoog gaan en inzichten delen, geheel in de filosofie van de publiekswetenschap.”

Wat moeten mensen doen die hieraan mee willen werken?

Arne: “Op 15 juni organiseren we in het oud gemeentehuis (Grote Herreweg 118) een infoavond voor alle geïnteresseerden. Hierop zullen we het project toelichten. En noteer ook alvast het weekend van 16 en 17 september in je agenda, want dan graven inwoners en archeologen samen de putjes. Een unieke kans voor alle geïnteresseerden, want eerder of later alleen aan de slag gaan is jammer genoeg niet mogelijk. In Vlaanderen is archeologisch onderzoek enkel onder begeleiding van professionele archeologen toegestaan.”

De info-avond vindt plaats op donderdag 15 juni om 20u in het GOC Ruien. De toegang is vrij.